Tag Archive: Hadist


“Siapa yang menolong kesusahan seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, pasti Allah akan menolongnya dari kesusahan-kesusahan akhirat. Siapa yang meringankan beban orang yang susah, niscaya Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Siapa yang menutup aib seorang muslim, niscaya Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya selama si hamba itu suka menolong orang lain.”
(HR. Bukhari)

Ibnu Abbas r.a. berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, “Andaikata manusia memiliki dua lembah harta, tentu ia menginginkan yang ketiga, dan tidak ada yang dapat mengenyangkan perutnya kecuali tanah (kematian). Dan Allah akan menerima taubat orang yang mau bertaubat.”
(H.R. Bukhari)

Iklan

Dari Abu Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: “Allah swt berfirman, ‘Aku tergantung sangkaan hamba-Ku kepada-Ku, dan Aku bersamanya apabila dia mengingat-Ku. Jika dia mengingat-Ku didalam hatinya, maka Aku mengingat dia di dalam hati-Ku; dan jika dia mengingat-Ku dalam suatu majlis, maka Aku mengingat dia di dalam majlis yang lebih baik dari mereka (yaitu majlis para malaikat yang ma’shum dan tanpa dosa). Jika dia mendekati-Ku sejengkal, maka Aku mendekatinya sehasta, jika dia mendekati-Ku sehasta, maka Aku mendekatinya sedepa dan jika di mendekati-Ku dengan berjalan maka Aku mendekatinya dengan berlari.'”
(HR Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmidzi, Nisai dan Ibnu Majah)

“.laki-laki dan wanita yang banyak mengingat Allah, maka Allah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar (QS Al-Ahzab 35)

Sabda Rasulullah saw dari Abdullah bin Amr ra: “Sampaikanlah pesanku kepada umat walau hanya satu kalimat..” (HR Bukhari)