Ya Tuhan kami! Janganlah Engkau menghukum kami jika kami lupa atau keliru. Ya Tuhan kami! Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami! Janganlah Engkau pikulkan kepada kami sesuatu yang kami tidak mampu, maafkan, ampuni dan sayangilah kami. Engkau Penolong kami, tolonglah kami dari kaum kafir. (Al-Baqarah: 286)

Iklan